Kalite Politikası

Mehmet Güneş İnşaat olarak müşterilerimizin beklentilerini sürekli olarak karşılıyoruz veya aşıyoruz. Ayrıca tedarik edilen ürün ve hizmetler için kalite risklerini sorumlu bir şekilde yönetiyoruz.


Taahhüdümüz, ürün ve hizmetlerimizin kalitesinden asla ödün vermemek;


Liderlik içinde ve kuruluş genelinde güçlü bir kalite yönetimi kültürünü teşvik etmek.
Ürün ve hizmet gerçekleştirme ile ilgili riskleri belirlemek ve yönetmek.
Kök neden analizi ile geliştirilmiş süreç yaklaşımını ve risk temelli düşünceyi teşvik etmek.
Performansı iyileştirmek için deneyimlerden öğrenmek ve en iyi uygulamaları geliştirmek.
Müşteri memnuniyetini artıran ve geçerli düzenleyici ve kod gereksinimlerini karşılayan projeler sunmak için müşterilerin ve ilgili tarafların gereksinimlerini ve taleplerini anlamak.
Kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve etkin kalite yönetim sistemi için iletişimi teşvik etmek.
Süreçlerin verimli ve etkili olmasını sağlamak.

Bu taahhüdü yerine getirmek için Mehmet Güneş İnşaat;


Kalite yönetim sistemini ve performansını sürekli iyileştirmek.
İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin, iç ve dış konuların ve kalite hedeflerinin tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlamak, eğitim, öğretim ve iletişim yoluyla bu hedeflere katılımlarını teşvik etmek ve teşvik etmek.
Kalite yönetim sistemini uygulamak, sürdürmek ve sürekli iyileştirmek için yetkin kaynakları kullanmak.
İyi iletişimi sürdürerek Müşteri Memnuniyetini Sağlamak.
Bilgi paylaşımını teşvik edin, öğrenilen dersleri ve en iyi uygulamaları kuruluş genelinde yaygınlaştırmak.
Teslimat sürecinin zamanını ve maliyet etkinliğini iyileştirmek.
Sistematik, riske dayalı süreç yaklaşımı geliştirmek ve sürdürmek.


Müşterilerin beklentilerini karşılamak, üst Yönetim ile başlayan ve alt yönetimden iş yapan ön saflardaki çalışanlara doğru akan kurumsal bir sorumluluktur. Üst Yönetimimiz, Mehmet Güneş İnşaat kalite zihniyetini oluşturmak ve geliştirmek için ekipleri görevlendirir, yönlendirir ve destekler. Her seviyedeki her çalışan, işiyle ilgili kalite ile ilgili riskleri belirlemekten ve riskleri azaltma sürecine katkıda bulunmaktan sorumludur.